آلفاباکس


از قبل به فکر باش!


یکی از نگرانی های والدین هنگامی که فرزند نوجوان آنها وارد فضای دبیرستان ودانشگاه میشود، نگرانی از تاثیر روحیات واخلاقیات دوستان ناباب بر روی فرزندشان است.
باید خدمتان عرض کنم که اگر الان به فکر این مشکل افتاده اید کمی دیر است وباید از قبل برای قرار گرفتن فرزندتان در این موقعیت واین شرایط برنامه ریزی میکردید.
-در اختیار گذاشتن فضای مناسب برای مطالعه
-تهیه کتب مناسب برای رشد فکری وعقیدتی کودک
-جلوگیری از افراط در دیدن برنامه ها وسریالهای تلویزیونی
-بردن فرزند در فضاها و محیط های مناسب فرهنگی تربیتی
و.....
صدها کار دیگری که باید برای فرزندانتان انجام دهید تا او را برای حضور وموفقیت هنگام وارد شدن به فضاهای جدید در آینده بیمه کنید.


منبع این نوشته : منبع
مناسب برای