آلفاباکس


مریضی، فکر نکن حق داری!


انسانها با تفکراتشان زندگی میکنند ونوع بینش و تفکرات آنها است که تعیین میکند در جامعه ودر روابط اجتماعی ودر برخورد با رویدادهای مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و... چکونه برخورد کنند وچه عکس العملی نشان بدهند.

یأس وناامیدی از آثار تفکّر وعقیده اشتباه

بعد از مقدمه کوتاهی که ذکر کردیم وبعد از اینکه روشن شد رفتارهای انسان به نوع تفکر وعقیده او بر میگردند، پس راحتر میتوانیم ادعا کنیم که انسانهایی هم که نا امید هستند و یا دچار مشکلات روحی روانی هستند، در غالب موارد با بحران یک تفکر وبینش سازنده و روحیه بخش روبرو هستند که دیدن یک مشاور خوب ویا نشستن پای منبر یک عالم دینی به راحتی میتواند این بلاء و تمام تفکرات نا امید کننده و مأیوس کننده را از ما دور کند و به توفیق الهی، اراده ونشاط ما را برای ادامه زندگی به ما بر گرداند.
امیرالمومنین علی(علیه السلام)
«أعظم‏ البلاء انقطاع الرّجاء»(1)

نا امیدی بزرگترین بلا است


نا امیدی یک مریضی است

 تفکرات مأیوس کننده وغیر واقعی به راحتی میتوانند اثرات مخرّب وکوبنده ای بر روی روحیه ودر نتیجه زندگی انسان بگذارند.
در مکتب دین یأس وناامیدی یک مریضی روحی محسوب میشود که انسان باید فوری نسبت به درمان آن اقدام کند وتمام تفکرات وعقاید مأیوس کننده را به توفیق الهی از ذهنش خارج کند.
امیرالمومنین علی(علیه السلام)
«عجبت لمن‏ یقنط و معه النّجاة و هو الاستغفار»(2)
«در شگفتم از کسی که ناامید می شود، در حالی که استغفار را با خود دارد»

از حدیث شریف بدست می آید که رسوخ تفکرات مأیوس کننده و سکون آور در ذهن ما بی رابطه با اعمال ورفتار ما نبوده که با استغفار وپشیمانی از گناهان خود که غالباً از آنها خبر نداریم باید هر چه سریعتر نسبت به درمان آن اقدام کنیم و درهای رحمت الهی و عنایات ربوبی را که به صورت امیدواری ونشاط در دل ما ظهور پیدا خواهند کرد را بار دیگر به روی خود باز کنیم.


تمثیل

رحمت الهی آن قدر بی پایان است که وقتی انسان درِ رحمت به روی خود بسته است، دیگر رحمت نمی آید، مثل شیشه است که درش را ببندند و به دریا بیندازند، ولی اگر درش را باز کنی امکان ندارد بی بهره بماند. «توبه» در را باز کردن است، درِ رحمت را به روی خود گشودن است، در را که باز کنی آن می آید؛ بنابراین هر کسی در هر شرایطی اگر از توبه ناامید بود، یعنی بگوید:"از توبه هم دیگر کاری ساخته نیست" این بزرگترین گناه است.(3)


پاورقی
1-شرح آقا جمال خوانساری بر غرر الحکم و درر الکلم، ج‏2، ص: 373
2-همان،ج‏4، ص: 337
3-تمثیلات و تشبیهات در آثار شهید مطهری، ص149
4-آثار امیدواری و نا امیدی در انسان از نظر آیات و روایات


منبع این نوشته : منبع
رحمت ,انسان ,کننده ,تفکرات ,مأیوس ,کنیم ,مأیوس کننده ,رحمت الهی ,علیه السلام