آلفاباکس


خیلی باید بهش فکر کرد!


غالباً اینطور است که وقتی کارهایمان خوب جلو نمیرود و درست در نمی آید ویا وقتی کسی ما را اذیت میکند وبی احترامی میکند ویا به دلایل مختلف وقتی غم وغصّه دلمان را پر میکند دنبال کسی میگردیم تا درد ودل کنیم و خودمان را خالی کنیم
این کار بدی نیست، ولی باید دقت کنیم که غم وغصّه ها وناراحتی هایمان را به هر کسی نگوییم وحتماً اشخاص عالم وآگاه را برای این کار انتخاب کنیم.
در هر صورت برای سبک شدن واز بین رفتن ناراحتی هایمان یک راه دیگر هم وجود دارد که نباید انسانهای مؤمن که صاحبان قلب های پاک هستند از این روش غفلت کنند وآن هم توجه وتفکر در معنی ذکر شریف"حوقله" میباشد که به فرموده رسول اکرم(صلی الله علیه واله)
«قول لا حول ولا قوة الا بالله فیها شفاءٌ من تسعة وتسعین داءَ أدناهم الهمّ»(1)
ذکر"لاحول ولا قوة الا بالله"99 درد را شفا میدهد که کمترین آنها اندوه است.


پاورقی
1-مستدرک الوسائل، ج5، ص367


منبع این نوشته : منبع
کنیم ,میکند