آلفاباکس


هم باید شنا و هم راه بلد باشی!


شلوغی دنیا، سخنان زیبا ودلربا، اعتقادهای مختلف، جهت گیری های مختلف سیاسی، کانالهای متنوع ماهواره ای که وارد هر کدام میشوید حرفی برای گفتن و سبکی برای زندگی ارائه میدهند، کتابهای رنگین وجذابی که در قفسه های کتابخانه ها چشم هر بیننده و میل هر خواننده را به خودش جلب میکند، کرسی های تدریس که در پشت هر کدام از آنها اساتیدی مدّعی وصاحب عقیده نشته اند و ذهن هر شنونده ای که گوشش را در اختیارش میگذارد را  مجذوب تفکّرات وتمایلات خود میکنند و....
همه وهمه مثل دریایی می مانند که اگر کسی بدون اینکه شناگر ماهری باشد وبخواهد خود را در دل این دریای بزرگ از اطلاعات و اعتقادات بیاندازد بدون شک یا راه رسیدن به ساحل را گم میکند و یا اطلاعات وعلوم مختلفی که در ذهن خود جمع کرده  است بار سنگینی در این دریا نوردی برای او خواهند شد ودر نهایت این سنگینی واین سردرگمی او را غرق خواهد کرد و ونه تنها به ساحل نخواهد رسید بلکه قلبش هم طمع آرامش وسعادت را به خود نخواهد دید.
اینها همه وهمه برای امثال من که قلبمان را به نور تقوا وایمان روشن نکرده ایم مانند سراب هایی نورانی هستند که وقتی به آنها نزدیک میشویم آرام آرام به تاریکی تبدیل میشوند وآرام آرام مسیر سعادت را برای ما مشتبه میکنند.
در این هنگام و در این زمان است که وقتی

"تاریکی ها و انحرافات متنوع ومختلفی که پیرامون ما را گرفته وچنان وانمود میکند که انگار انتخاب دیگری نداریم؛اگر پروردگار عالم به ما دیده منّت بنگرد و توفیق درک محضر عالم ربّانی و نشستن بر سر درس علوم ال محمّد(صلی الله علیه واله) که مفسّران ومعلّمان واقعی قرآن هستند، نصیبمان شود"

تازه خواهیم دید که چگونه نورانیّت این علوم مانند ناقوس هایی دریایی راه ساحل را به ما نشان خواهند داد و چگونه ما را به ساحل آرامش وسعادت خواهند رساند.
رسول اکرم(صلی الله علیه واله)
«دنیا سرای آزمایش و کوچ کردن است، پس هنگامی که رخدادها بر شما مانند پاره‏ای از شب تار مشتبه شد بر شما باد که به قرآن بازگشت کنید، زیرا قرآن شفاعتگری است که شفاعتش پذیرفته می‏شود و راستگویی است که سخنش تصدیق شده است. کسی که قرآن را پیش روی خود قرار دهد (و به آن عمل کند)، او را به بهشت رهنمون می‏شود و هر که آن را پشت سر بیندازد (و به آن بی‏اعتنایی کند) او را به جهنّم می‏رانَد.»(1)


پاورقی
1-بحارالانوار، ج 77، ص 177
2-ضرورت شناخت شأن و مقام قرآن


منبع این نوشته : منبع
قرآن ,ساحل ,خواهند ,آرام ,علیه واله ,الله علیه ,آرامش وسعادت